Tweede spoor / Outplacement

tweede-spoor
Tweede spoor/outplacement

De tweede spoor/outplacement trajecten doen wij samen met Nicole Veldhuizen van RVTwente uit Enschede. Een tweede spoor traject is vaak een combinatie van de verschillende aspecten; van de verwerking van de ontstane situatie (rouwverwerking), de thuissituatie maar ook het vinden van een andere baan. Door deze trajecten samen te doen kunnen wij kandidaten en werkgevers meer bieden.

Tweede Spoor / Outplacement
Tweede spoor

Wanneer je je werkzaamheden niet meer kunt uitvoeren, dan moet je werkgever, volgens de richtlijnen van de Wet Verbetering Poortwachter eerst binnen het bedrijf onderzoeken of er mogelijkheden zijn voor ander passend werk. Dit wordt een eerste spoortraject genoemd.

Mocht blijken dat er geen passend werk te vinden is, dan wordt er een tweede spoortraject gestart. Bij een tweede spoortraject zal de werkgever met de werknemer op zoek gaan naar een nieuwe werkplek bij een andere werkgever. Wanneer het eerste spoortraject niet gaat lukken en de werkgever wil een tweede spoor traject starten, dan zal hij dat moeten melden bij het UWV.

doel
Voor wie?

Een tweede spoortraject wordt gestart door de werkgever, maar is natuurlijk bedoeld voor de werknemer die door omstandigheden zijn of haar werkzaamheden niet meer kan uitvoeren. Het doel van dit traject is om jou, de werknemer, weer aan passend werk te helpen bij een andere werkgever.

Plan van aanpak

Het is voor een werkgever veel werk om een tweede spoortraject goed uit te voeren, en om die reden wordt vaak de hulp ingeschakeld van een re-integratiebureau. Wij kunnen dit tweede spoortraject tot een goed einde brengen. Wij voeren eerst een intakegesprek met de werknemer om een goed beeld te krijgen van wat hij of zij kan en wenst. Aan de hand van dit gesprek stellen wij een plan van aanpak op. Nadat de werkgever dit plan van aanpak goedkeurt, gaan wij aan het werk met de werknemer aan de slag. Hierbij zullen wij rekening houden met de wensen, mogelijkheden en sterke punten van de werknemer.

Doel

Doel is om een passende baan te vinden. Soms is een werknemer nog niet toe om een baan te vinden. Wij begeleiden dan de werkgever en de werknemer bij de aanvraag van de WIA-uitkering en zorgen dat beiden alle rapportages en formulieren hebben om dit goed te voldoen.