Detachering

DETACHERING / CONTRACT

Sinds 2019 begeleiden wij niet alleen mensen met een beperking naar een andere baan, maar nemen wij hen ook soms in dienst. Aansluitend gaan ze dan werken bij een andere werkgever, met als doel om daar op termijn in vaste dienst te gaan. Ze worden dan door ons gedetacheerd bij hun toekomstige werkgever.

kennismaking
VOORDEEL WERKZOEKENDEN

Tijdens de begeleiding bespreken wij al de mogelijkheid om gedetacheerd te worden. Wij kennen je goed, weten waar je sterke kanten liggen en waar wij op moeten letten. Als wij je detacheren, dan worden wij je werkgever. Hierdoor kunnen wij je blijven begeleiden en hoef je niets meer aan iemand uit te leggen. Wij blijven wij veel contacten hebben, terwijl je werkzaamheden verricht bij de werkgever. Ook kunnen wij eventuele opleidingen of werkartikelen of hulpondersteuning voor je werk regelen. In overleg met jou, de werkgever en met ons bekijken wij hoe lang de detachering plaats gaat vinden, want het doel is om bij je nieuwe werkgever een vast contract te krijgen.

VOORDELEN WERKGEVER

Het in dienst nemen van iemand met een beperking (WIA of Wajong uitkering) brengt bij werkgevers soms zorgen. Deze zorgen nemen wij bij u weg door mensen zelf in dienst te nemen en bij u te detacheren. In samenspraak met u maken wij afspraken over de duur, tarief en aantal uren en nemen wij alle verantwoordelijkheden van u over. U verzorgt de werkplek, de directe aansturing en werkafspraken en wij doen de rest. Verloning, werknemers- en werkgeversverzekeringen, belastingafdrachten, coaching, contacten UWV, ziekteverzuim en alle zaken met betrekking tot de participatiewet. Dit terwijl u wel gewoon voldoet aan de Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en de quotumwet.

Heb je als werkgever of werkzoekende behoefte aan meer informatie, ga dan naar het contactformulier en vul dit in. We nemen zo snel mogelijk contact met je op.