Verloop traject

Kennismaken

Elke vorm van begeleiding start met een gratis kennismakingsgesprek. In dit gesprek bekijken wij wat je wil, wat je kunt, waar je behoeftes liggen en waar je mogelijkheden zijn. Ook geven wij informatie over onze werkwijze. Op basis van dit gesprek bepalen wij samen met jou of wij iets voor elkaar kunnen betekenen. Vervolgens schrijven wij een plan van aanpak voor het gehele traject.

Begeleiding

Het begeleiden van iemand naar een baan wordt uitgevoerd vanuit de visie  “Solliciteren is een verkoopproces”. Solliciteren naar een andere baan is vergelijkbaar met het verkopen van een product of dienst, maar dan gaat het om een mens met al zijn kennis en kunde, geschiedenis en voorkeuren. Dit houdt in dat wij onder andere:

  • je leren hoe jij je moet presenteren bij een werkgever zowel schriftelijk als mondeling
  • je leren waar je toegevoegde waarde ligt
  • in kaart brengen waar je kansen liggen
  • proactief bedrijven benaderen en afspraken maken met de juiste mensen in een organisatie: de beslissers
  • je leren hoe je sociale media kunt inzetten

Natuurlijk leggen wij ook aandacht bij jouw CV, profiel en brief. Indien nodig zetten wij ook testen in ter ondersteuning van het sollicitatieproces of ter verbetering van je zoekprofiel.

Nazorg

Het vinden van een baan is belangrijk, maar het behouden van jouw baan is nog belangrijker. Wanneer het is gelukt om een baan te vinden, dan blijven wij met enige regelmaat nog contact met je houden. Voor ons ben je ook belangrijk als werkende. Je bent dan onze ogen en oren voor toekomstige mensen die wij begeleiden en wij kunnen je blijven adviseren over ontwikkelingen in de markt.

Overige zaken

De duur van de begeleiding hangt sterk af van de soort dienst die wij verrichten. Bij re-integratie en outplacement bedraagt de begeleiding vaak één jaar. Bij 2e spoor begeleiding is de termijn iets langer, terwijl job coaching op urenbasis gaat.
Wij hebben wekelijks of tweewekelijks contact op een rustige plek. Daarnaast hebben wij per mail en telefoon contact om zaken te bespreken of in gang te zetten.
Wij werken individueel, hoewel wij soms gebruik maken van groepsinbreng afhankelijk van de persoonlijke behoefte van de kandidaat.